Logistiek als facilitator van AI-ontwikkeling

 

Naarmate het internet de wereld revolutioneerde en een digitale boemerang creëerde, waarbij kansen en risico’s botsten, ontstond een katalysator voor innovatie, waarbij veel ideeën werden getest en bedrijfsmodellen werden uitgeprobeerd in het licht van nieuwe technologie. Nu staat kunstmatige intelligentie (AI) klaar om het podium over te nemen als de volgende grote technologische revolutie.

Een winnende sector wordt voorspeld de facilitators te zijn, zij die voorwaarden scheppen en infrastructuur bouwen om de technologie te benutten.

We zien veel verschillende bedrijven opkomen die ofwel AI benutten of het begrip gebruiken als een manier om zichzelf te promoten. Er zijn echter sectoren die diepgaand zullen veranderen door AI. Zowel door het directe gebruik van de technologie als door leveranciers aan de nieuwe industrie van cloudservices die nu worden gestimuleerd door AI.

Wanneer we AI bespreken in alledaagse termen, neigt het naar een samenvattende term voor alle technologieën die computermiddelen gebruiken om problemen op te lossen. In dit artikel richten we ons op AI en cloudservices als een katalysator voor nieuwe diensten op gebieden als logistiek en magazijnbeheer.

Een gemeenschappelijke noemer voor veel van de applicaties die we dagelijks gebruiken, is dat ze een hoge overdrachts- en verwerkingscapaciteit vereisen en in staat zijn om grote hoeveelheden gegevens op te slaan en te verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het beheer van beeldmateriaal, videostreaming, kantoorapplicaties op afstand en de analyse van grote hoeveelheden gegevens. Vooral de laatste, de analyse van grote hoeveelheden gegevens met behulp van AI, staat nog in de kinderschoenen maar wordt verwacht snel te groeien. Tegelijkertijd blijven traditionele IT-diensten groeien met meer gebruikers en meer gegevens die moeten worden opgeslagen en verwerkt.

De opkomst van AI vereist enorme hoeveelheden processorkracht en opslagruimte. Vooral zelfgenererende AI-modellen zullen aanzienlijke middelen vereisen. Hoe meer bedrijven toegang krijgen tot de tools, hoe meer applicaties zullen worden ontwikkeld.

Al met al betekent dit een grotere vraag naar grote “hyperscale” datacenters, wat enorme investeringen in infrastructuur met zich meebrengt. Kenmerkend voor een Hyperscale-datacenter is dat het enorm groot is en zeer schaalbaar. Een Hyperscale-datacenter kan een geïnstalleerd vermogen van meer dan 150 MW hebben, wat overeenkomt met de behoeften van een middelgrote stad. Het noorden is aangewezen als een uitstekende locatie voor de vestiging van datacenters, vooral hyperscale-datacenters.

Factoren zoals het gunstige klimaat voor koeling van installaties, warmteterugwinning, de hoge kwaliteit van communicatie-infrastructuur, de beschikbaarheid van goed opgeleide arbeidskrachten, duurzame elektriciteitsproductie uit waterkracht, zonne-energie, windenergie en kernenergie, en de beschikbaarheid van land spelen allemaal een rol. Een hyperscale-operator investeert naar schatting ongeveer 10 miljoen dollar per megawatt, wat resulteert in totale investeringen tot 1,5 miljard dollar voor een vestiging. Alleen al de alternatieve rente op het kapitaal bedraagt miljoenen per dag, dus het wordt nu belangrijk om snel inkomsten te genereren.

Een typisch project strekt zich uit over meerdere jaren en vereist een logistiek die grote hoeveelheden waardevolle componenten in een ononderbroken stroom kan beheren. Alle componenten voor een datacenter komen uit verschillende delen van de wereld en vereisen douaneafhandeling, kwaliteitscontroles en tijdelijke opslag voordat ze uiteindelijk worden gemonteerd. De logistiek moet efficiënt, veilig en in overeenstemming zijn met geldende douane- en importregels.

Efficiënte logistiek in focus

Logent maakt deel uit van deze snelle ontwikkeling en is logistieke partner van een van de grootste vestigingen die momenteel plaatsvindt, waarbij Logent een rol speelt in de opbouw van de nieuwe industrie.

Een voorbeeld van succesvolle logistiek in deze context is het partnerschap van Logent met een toonaangevende speler op het gebied van datacenterexploitatie. Logent heeft snel een efficiënte logistieke functie opgezet voor de assemblage en levering van dataracks aan een van de grootste datacenters in de regio. Met meer dan 100.000 servers die binnen een beperkte tijdsbestek en in grote volumes moeten worden geïnstalleerd, speelt Logent een cruciale rol bij het waarborgen dat de workflow zonder onderbrekingen en met hoge kwaliteit verloopt, zodat de opstart van het centrum niet wordt verstoord.

Door sterke teams te bouwen en hun expertise op het gebied van logistiek te benutten, heeft Logent een soepele implementatie en opstart van het project mogelijk gemaakt, dat uniek is in zijn omvang. Het project is een voorbeeld van hoe efficiënte logistiek een cruciale succesfactor wordt voor complexe infrastructuurprojecten.

 

 

 

 

 

Bronnen:

”The Evolution of Artificial Intelligence: Past, Present, and Future” – Scientific American

”The Economics of Hyperscale Data Centers” – Forbes

”Norden som plats för datacenter: En undersökning av faktorer som påverkar etableringsbeslut” – Nordiska ministerrådet

2024-05-24T11:47:15+00:00
Go to Top