Optimaliseer en neem controle over de milieueffecten van transport door middel van Emission Management

De wereld staat voor een grote omschakeling om de gestelde doelen voor emissiereductie te bereiken. Om dit te realiseren zijn de eisen aan duurzaamheidswerk en duurzaamheidsrapportage van bedrijven toegenomen, en steeds meer bedrijven werken hard om betrouwbare gegevens te creëren, zowel binnen de eigen organisatie als in hun toeleveringsketens. Transport is een belangrijk onderdeel van de waardeketen van veel bedrijven en een centraal onderdeel van de bloedsomloop van de samenleving. De sector is momenteel verantwoordelijk voor 13 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De sector moet een grote transitie doormaken om nationale, EU- en wereldwijde doelstellingen voor de uitfasering van bepaalde brandstoffen en de vermindering van emissies te bereiken. Het vinden van duurzame transportoplossingen die zowel het klimaat als de samenleving ten goede komen, is daarom van cruciaal belang om een duurzame ontwikkeling te waarborgen.

Neem de controle over uw CO2e-uitstoot

We hebben een concept ontwikkeld, Emission Management, om de CO2e-uitstoot van de transportoplossingen van onze klanten te monitoren. Dit maakt een systematisch verbeteringsproces mogelijk, waarbij we samen met de klant potentiële ontwikkelingsgebieden identificeren, zodat onze klanten hun klimaatdoelen kunnen bereiken. Met verfijnde berekeningsmethoden, gegevens die aan kwaliteitsborging zijn onderworpen en een platform waarmee we het voor klanten gemakkelijker maken om informatie te raadplegen, wordt de klimaatimpact op detailniveau gevisualiseerd om een hoge druk op het verbeteringsproces te houden.

Opvolging en verbeteringsmaatregelen

Met onze methoden kan de milieueffectmeting op detailniveau worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor een specifiek project of een bepaalde klant. We helpen u bij het identificeren, implementeren, meten en opvolgen van de meest effectieve verbeteringsmaatregelen. We volgen vervolgens de uitgevoerde verbeteringsmaatregelen op en meten hun effect om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk impact hebben. Voorbeelden van maatregelen zijn verbeterde verpakkingen, consolidatie, elektrificatie of simpelweg het mogelijk maken van groenere transportalternatieven. Samen worden ontwikkelingsplannen opgesteld om op lange termijn en systematisch te werken aan het verbeteren van uw milieu-impact. We houden ook continu toezicht op de transportmarkt om de meest duurzame oplossingen te identificeren en te benutten in de transportontwerpen die aan klanten worden aanbevolen. Naast het verminderen van de milieueffecten maken we lagere transportkosten en minder administratie mogelijk.

We versterken uw logistieke afdeling

Logent Transport Management versterkt uw logistieke afdeling door als langdurige partner het ontwerp, de administratie en de continue optimalisatie van transportlogistiek te verzorgen. Met behulp van moderne tools en unieke expertise worden controle en systematische ontwikkeling mogelijk gemaakt.

 

 

Bronnen:
https://commission.europa.eu/topics/transport_sv
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hallbara-transporter/

2024-06-12T08:05:53+00:00
Go to Top