Operationele Uitmuntendheid

 

3PL, TPL, TredjepartslogistikOperationele Uitmuntendheid – een buzzword of de weg naar effectieve, veilige logistiek met duidelijk gerealiseerde klantwaarden?

De wereld verandert voortdurend. Klanten en partners van Logent hebben voortdurend behoefte aan betere, snellere en meer flexibele oplossingen om waarde te leveren aan hún klanten. Een succesvol bedrijf moet voortdurend zijn capaciteiten ontwikkelen om gelijke tred te houden met de concurrentie, en een naadloze klantreis is een hygiënefactor geworden in de logistieke branche. Dit legt grote eisen op aan Logent in ons streven naar waardecreatie door middel van efficiënte oplossingen in de logistieke keten. Logent werkt actief aan de voortdurende ontwikkeling van onze activiteiten. We moeten altijd voorop blijven lopen als het gaat om effectieve logistieke oplossingen, en een hoeksteen van onze ontwikkelingsinspanningen is Operationele Uitmuntendheid.

Wat is Operationele Uitmuntendheid eigenlijk?

10 Kernprincipes, Kaizen, Six Sigma, OKAPI, Lean-denken, DMAIC, Balanced Scorecard, Theory of Constraints – allemaal theoretische begrippen en modellen die worden gebruikt om het begrip Operationele Uitmuntendheid te verklaren. Het definiëren van Operationele Uitmuntendheid is niet eenvoudig. De gebruikte definities en modellen zijn vaak theoretisch en hebben ofwel een te brede of te smalle focus. Tegelijkertijd wordt het begrip Operationele Uitmuntendheid breed gebruikt om het beeld van een bedrijf of organisatie te versterken waar ontwikkeling hoog op de agenda staat. Het werken aan operationele uitmuntendheid wordt een versterkende hygiënefactor in de communicatie van een bedrijf, maar welke ondersteuning is er eigenlijk in de operationele activiteiten?

Operationele Uitmuntendheid wordt vaak gelijkgesteld aan continu verbeteren. De begrippen gaan vaak hand in hand, maar zijn niet hetzelfde. Continue verbetering zou eerder, naar onze mening bij Logent, het resultaat moeten zijn van Operationele Uitmuntendheid. Operationele Uitmuntendheid moet niet worden gezien als activiteiten die kunnen worden afgevinkt, maar eerder als een raamwerk en een mentaliteit binnen de organisatie. Bij Logent gaat Operationele Uitmuntendheid over het creëren en implementeren van de tools en processen die onze cultuur bevorderen. Een cultuur die draait om het voortdurend streven naar optimalisatie van onze processen, of het nu gaat om een interne functie of een klantlocatie.

Een van de belangrijkste componenten van ons werk met betrekking tot Operationele Uitmuntendheid is onze combinatie van lokale aanwezigheid en verantwoordelijkheid, samen met onze centrale functies. Elke lokale siteorganisatie wordt continu opgeleid en voorzien van lokaal aangepaste methoden, tools, checklists, jaarplannen en activiteitenplannen die nodig zijn om onze activiteiten voortdurend te ontwikkelen. Onze centrale functies ondersteunen onze lokale organisaties door middel van specialistische kennis, gezamenlijke verbeteringsinitiatieven, voortdurende procesontwikkeling en feedback via jaarlijkse audits.

Operationele Uitmuntendheid gaat niet alleen over het verhogen van de productiviteit of het verlagen van kosten, hoewel dit het gevolg is van werken volgens onze principes. Door onze aanzienlijke ervaring met het opzetten en/of beheren van de operaties van onze partners in logistieke oplossingen durven we te beloven dat onze partners al snel significante verbeteringen zullen zien die voortdurend worden geïdentificeerd en gerealiseerd. Onze ervaring spreekt voor zich – onze focus op Operationele Uitmuntendheid heeft duidelijke effecten op gebieden zoals:

 •  Productiviteit & Kwaliteit
 •  Werkomgeving & Risicobeheer
 • Personeel & Ontwikkeling

Productiviteit & Kwaliteit

Logent heeft een sterke focus op het waarborgen van hoge productiviteit en kwaliteit. Onze operaties hebben altijd een lokaal managementteam dat is opgeleid in de activiteiten van Logent en dat ervoor zorgt dat onze activiteiten voortdurend worden ontwikkeld door middel van:

 •  Invoering en continue monitoring van KPI’s en afwijkingenbeheer via visuele informatie en dagelijkse sturing
 • Een duidelijke focus op orde en netheid – ons werk volgens de 5S-principes waarborgt visuele kwaliteit, hoge productiviteit en het voorkomen van ongevallen door orde en netheid op de werkplek.
 • Gestandaardiseerd, georganiseerd en professioneel profiel op alle werkplekken van Logent

Werkomgeving & Risicobeheer

Werkomgeving en risicobeheer zijn aspecten waar Logent niet op bezuinigt. Iedereen die zich op een van de locaties van Logent bevindt, moet zich veilig voelen. We waarborgen dit door middel van:

 •  Systematische werkzaamheden op het gebied van arbeidsomstandigheden en brandbeveiliging
 • Duidelijke beleidslijnen en regels afgestemd op de lokale activiteiten
 • Continue audits van de activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • Grondige inspectie van gebouwen bij de start van nieuwe activiteiten • Dagelijkse monitoring en informatievoorziening aan medewerkers bij dagelijkse sturing

Personeel en Ontwikkeling

Door ervoor te zorgen dat de juiste vaardigheden aanwezig zijn op de werkplekken van Logent en op de juiste plaats in de organisaties, versterken we de activiteiten. Dit doen we door middel van:

 • Documentatie van vaardigheden en ontwikkelingsbehoeften
 • Bijscholing
 • Optimalisatie van roosters
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten

Logistiek hoeft niet moeilijk te zijn

Logent is een allesomvattende en onafhankelijke logistieke partner, met een Noordse basis en wereldwijde netwerken. Logent biedt niet alleen diensten op het gebied van magazijn- en productielogistiek, maar een totaaloplossing binnen de logistiek. Een breed scala aan diensten, inclusief douaneafhandeling, transportbeheer en havenactiviteiten, evenals personeels- en adviesdiensten. Bij Logent hebben we zowel de capaciteit als de expertise om te voldoen aan de dagelijkse en toekomstige behoeften van onze klanten en potentiële klanten. We helpen bij het stroomlijnen en verminderen van logistieke processen.

2024-04-30T08:19:31+00:00
Go to Top