Wij maken een verschil

Jaarlijks hebben we ruim 3.000 mensen met verschillende achtergronden in dienst. Van degenen die net aan hun carrière beginnen na het voltooien van hun studie, tot degenen die moeite hebben om de arbeidsmarkt te betreden. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit ons beter maakt en leidt tot een meer ontwikkelende werkplek. We moeten voor iedereen een aantrekkelijke en veilige werkplek zijn en er op deze manier aan bijdragen dat meer mensen hun carrière ontwikkelen en de kans krijgen hun doelen te verwezenlijken.

We hebben een groot aandeel jongere medewerkers, bijna de helft van alle medewerkers is jonger dan 30 jaar. Veel jongeren krijgen bij ons hun eerste baan, iets waar we trots op zijn omdat het een belangrijke stap in het leven en carrière is. Met veel jongere werknemers hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij een goede start krijgen in het arbeidsleven en kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Sinds 2017 werken we actief en succesvol aan maatschappelijke vraagstukken, deze vallen onder de noemer inclusiviteit, gelijkheid en sociale verantwoordelijkheid. Onze missie is hoofdzakelijk gebaseerd op het mogelijk maken van werkgelegenheid voor de doelgroepen die om verschillende redenen moeilijker aan het werk komen.

Als duidelijk voorbeeld van ons vermogen om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, werden wij in het najaar van 2022 geprezen voor ons werk door het in ontvangst nemen van de onderscheiding ‘het goede voorbeeld’, een onderscheiding die wordt uitgereikt aan het bedrijf dat blijk geeft van grote inzet op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Whistleblowing
Wij streven ernaar om ons bedrijf op een lange termijn en duurzame manier te runnen. Daarom vinden wij het belangrijk dat onregelmatigheden die de onderneming of onze medewerkers ernstig kunnen schaden, zo vroeg mogelijk worden opgemerkt en onderzocht. Wij moedigen zowel medewerkers als externe partijen aan om gebruik te maken van onze anonieme klokkenluidersservice.

visselblasare@logent.se

Competentieontwikkeling en carrièremogelijkheden

De medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij zien het belang om niet alleen nieuw talent aan te trekken, maar ook om onze medewerkers te behouden en te laten groeien en zich verder te ontwikkelen. We streven ernaar om carrièrepaden binnen het bedrijf mogelijk te maken, wat volgens ons een belangrijk aspect is voor het behouden van competentie.

Een veilige werkplek

Met veel werknemers en werktaken die fysiek veeleisend kunnen zijn, zijn gezondheid en veiligheid een van onze belangrijkste kwesties. Wij voeren actief systematisch werk uit op het gebied van de werkomgeving. Onze werkplekken worden op basis van de werkomgevingsrisico’s in kaart gebracht en eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd.

Lees meer over onze algemene strategische focusgebieden

Wij komen graag met u in contact!

Logent Netherlands BV
Spectrumlaan 31
2665 NM Bleiswijk