Klimaatroutekaart 2030

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De logistieke sector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale uitstoot van broeikasgassen, maar is tegelijkertijd van cruciaal belang voor de moderne samenleving. Het vinden van duurzame logistieke oplossingen waar zowel het klimaat als de samenleving baat bij hebben, is daarom belangrijk om een ​​verdere duurzame ontwikkeling te garanderen. Ons doel is om in 2030 klimaatneutraal te zijn voor de uitstoot die door onze eigen activiteiten wordt gegenereerd.

Wij willen bijdragen aan een transformatie van de logistieke sector en de impact op het klimaat minimaliseren. Daarom hebben we het ambitieniveau verhoogd en werken we eraan om in 2030 klimaatneutraal te zijn met betrekking tot de emissies die worden gegenereerd door onze eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2) en om de emissies uit scope 3 sterk te verminderen. We hebben een algemene klimaatroutekaart ontwikkeld met als doel het identificeren en verduidelijken van wat we moeten implementeren om onze doelen te bereiken. De reisplannen worden per locatie en kantoor aangepast om de werkzaamheden in de organisatie te integreren en aan te passen aan de lokale omstandigheden. We werken ook samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat we ook hun doelen bereiken.

Lokale verbetering werkt

Om de groepsbrede doelstellingen te bereiken, werken we met lokale verbeteringswerken op het gebied van milieuwerk. Alle kantoren en logistieke locaties rapporteren jaarlijks ten minste twee initiatieven die zijn uitgevoerd om het lokale milieuwerk te verbeteren. Onze gedecentraliseerde organisatiestructuur en gediversifieerde activiteiten betekenen dat we het werk moeten aanpassen aan de lokale omstandigheden. Wij zien het ook als een belangrijk onderdeel van het integreren van de vraagstukken in het operationele werk, het vergroten van het inzicht in de vraagstukken en het betrekken en betrekken van de gehele organisatie. Iets dat voor ons cruciaal is om onze doelen te bereiken, aangezien ieders bijdrage binnen de groep belangrijk is.

Dienst voor real-time monitoring van CO2e-emissies

Wij willen de voorwaarden scheppen en het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Binnen Logent Transport Management hebben we een tool ontwikkeld om real-time CO2e-uitstoot te monitoren voor de transportoplossingen van onze klanten. Dit maakt een systematisch verbeteringsproces mogelijk, waarbij we samen met onze klanten potentiële ontwikkelingsgebieden identificeren.

Lees meer over onze algemene strategische focusgebieden

Wij komen graag met u in contact!

Logent Netherlands BV
Spectrumlaan 31
2665 NM Bleiswijk